Hantverk
Hos mig kan du köpa/beställa knoptavlor, hantverk i svartek samt Holmsunds souvenir som är en miniatyr av dykdalben som finns på var sin sida om Obbolabron och påminner om forna tider då flottning av timmer förekom i älven , men är också en symbol för samverkan mellan Holmsund-Obbola

Kurser i knopslagning eller s.k. sjömaning kan ordnas.

Kontakta mig via tfn: 090-23417, fax: 090-41170 eller mail: gunnar@uvkonsult.se
Holmsunds souvenir ''dykdalb'
Knoptavlor i olika material och former, olika hantverk i sjödränkt ek (s.k. ''svartek'')